Καλώς Ήλθατε στην Pierre Fabre Farmaka Α.Ε.

Η εταιρία ιδρύθηκε στις 11/1/1996 και εμπορεύεται τα εξής σκευάσματα:

BUSILVEX
CYCLO 3 FORT
GYNO TARDYFERON
JAVLOR
LIBEPROSTA
NAVELBINE
OROPERIDYS
TARDYFERON

Τα στοιχεία της εταιρίας είναι τα εξής:

Pierre Fabre Farmaka Α.Ε.
ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μεσογείων 350 - Τ.Κ. 15341 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 72 34 582 - FAX: 210 72 34 589
ΑΦΜ: 094438267 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 34967/01ΑΤ/Β/96/066/(06)

BUSILVEX

Αλκυλιωτικός παράγοντας

Φύλλο Οδηγιών

Συμπυκνωμένο διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
Προορίζεται για νοσοκομειακή χρήση

CYCLO 3 FORT

Φλεβοτονικό

Φύλλο Οδηγιών

Σκληρό καψάκιο

GYNO-TARDYFERON

Σκεύασμα σιδήρου (με φυλλικό οξύ)

Φύλλο Οδηγιών

Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

JAVLOR

Αντινεοπλασματικό

Φύλλο Οδηγιών

Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
Προορίζεται για νοσοκομειακή χρήση

LIBEPROSTA

Ουρολογικό - Aναστολέας της 5α-αναγωγάσης

Φύλλο Οδηγιών

Επικαλυμμένα δισκία

NAVELBINE

Αντινεοπλασματικό

Μαλακό καψάκιο & Ενέσιμο διάλυμα (συμπύκνωμα για διάλυμα προς έγχυση)

Φύλλο Οδηγιών

Το NAVELBINE Ενέσιμο διάλυμα προορίζεται για νοσοκομειακή χρήση, οπότε δεν έχει εκδοθεί Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για τους ασθενείς από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, παρακαλούμε τους Επαγγελματίες Υγείας να επικοινωνούν με την εταιρεία.

OROPERIDYS

Προκινητικό – Ανταγωνιστής της ντοπαμίνης

Φύλλο Οδηγιών

Δισκία διασπειρόμενα στο στόμα

TARDYFERON

Σκεύασμα σιδήρου

Φύλλο Οδηγιών

Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης